Kerstconcert 22 december uur te Vilvoorde.

Ivan de Goeyse
22 Dec 2018Naar jaarlijkse traditie organiseert Orgelkring Vilvoorde haar Kerstconcert met 4 koren en samenzang.

Op zaterdag 22 december om 20u (deuren 19u30) in de OLV-kerk zetten organisten Peter De Waele en Michel Goossens  4 koren aan het werk:

Andantino olv Peter de Waele,Cantima olv Michel Grillet,jongerenkoren  De Bachanten en Turn It Up olv Celine Van Looveren brengen u helemaal in Kerststemming.

Met uiteraard de nodige samenzang en orgelwerken.

Kaarten te verkrijgen bij de koorleden of via ww.orgelkringvilvoorde.be of tel: 02.251.07.67  aan 8,00 euro in vvk tot 18/12.

(-12j gratis)Vanaf 18/12 : 10,00 euro

Van harte welkom